Digitalni tisak malih formata najčešće se upotrebljavaju standardne vrste i gramature papira. Za dodatne detalje kontaktirajte Printibo.

Filter